پیشگیری 
Skip Navigation Links
  باز هم می شنوم بوی گرفتاری خویش
 • +تلاش روز افزون اين مجموعه هدايت مراجعين خود به سمت سلامتي است.
 • +پيشگيري همواره آسان تر و ارزان تر از درمان است.
 • +به سايت دفتر پژوهشي طب پيشگيري(نسيم دانش) خوش آمديد.


                                                      آزمایشات
آزمایشات

ليست آزمايشات مورد نياز:


 • 40Food IgG Screen Analysis        
 • CBC
 • Creatinine
 • BUN     
 • Uric Acid          
 • Cystatin-C
 • HDL                                        
 • LDL            
 • Lp-a              
 • TG                 
 • FBS                                                                                          
 • HbA1C    
 • Fasting Insulin                  
 • Homocysteine 
 • C-Reactive Protein                 
 • TSH
 • Serum Ferritin 

 • SGOT    

 • SGPT   

 • GGT       

 • Alk-Phosphatase                          

 • Total Bilirubin                             

 • VIT D Level     

 • Testosterone-Free
 • Esteradiol   

 • DHEA

 • Fibrinogen

 • Blood Group

 • RH

 • PSA

 • Urine Analysis

 • ESRطـــــــراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان